Procedury
Rejestracja konia w AQHA (Registration Application)
Rejestracja konia w księgach stadnych American Quarter Horse Association (USA) jest jedną z podstawowych czynności, które powinien dokonać właściciel nowo narodzonego źrebięcia.
Tylko dzięki tej procedurze, koń będzie mógł oficjalnie figurować w międzynarodowej bazie AQHA, uprawniającej do udziału w procesach hodowlanych, jak również zawodach sportowych.
W celu dokonania rejestracji należy wypełnić tzw. Registration Application, w tym wypełniony Breeders Certificate i wraz z opłatą rejestracyjną przesłać na adres

American Quarter Horse Association
P.O. Box 200
Amarillo, Texas 79168
 
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w rozdziale "Registration Rules" AQHA Handbook, przepis 202 (i), zgłaszający musi dokonać także czynności uzupełniających np. testy DNA
Zgodnie z zaleceniami AQHA, istnieje możliwość przesłania zdjęć rejestrowanego konia (widok: z tyłu, z przodu oraz obu stron kłody), co w sposób znaczący może ułatwić i przyspieszyć cały proces.
 
UWAGA!
W związku z występowaniem w naszym kraju przypadków opóźnienia lub zaniechania przeprowadzenia procedury transferu, przy zakupie klaczy (przeniesienie praw własności. Należy pamiętać, iż źrebię pochodzące od takiej klaczy-matki zostanie zarejestrowane na nazwisko poprzedniego (rejestrowego) właściciela.
Zwracamy również uwagę na to, iż jakiekolwiek opóźnienia w procesie rejestracji nowonarodzonego źrebięcia, skutkują wraz z upływem czasu zwiększaniem się opłaty rejestracyjnej. Po 48 miesiącu życia, obowiązkowo należy przeprowadzić także, płatną, weryfikację pochodzenia.
 
Dokument do pobrania w formacie PDF:
Registration Application (tłumaczenie w języku  polskim, dostępne tylko dla członków PLQHA).
 
Tabela opłat podstawowych:
Od momentu urodzenia do 7. miesiąca życia ...$
Od 8. do 12. miesiąca życia .............................$
Od 13. do 24. miesiąca życia ...........................$
Od 25. do 36. miesiąca życia ...........................$
Od 37. do 48. miesiąca życia ...........................$
Po 48. miesiącu życia** ...................................$
* opłata dla osoby nie będącej członkiem AQHA
** weryfikacja pochodzenia obowiązkowa u koni rejestrowanych po 48 miesiącu życia.
 
Przeniesienie praw własności (Transfer Report)
Procedura niezbędna po dokonaniu zakupu zarejestrowanego w AQHA (USA) konia, w wyniku której w oficjalnych księgach stadnych zmienia on właściciela.
W celu jej uruchomienia należy wypełnić tzw. Transfer Report i przesłać go wraz z oryginalnym Certyfikatem Rejestracji (Certificate of Registration) i stosowną opłatą na adres:

American Quarter Horse Association
P.O. Box 200
Amarillo, Texas 79168
 
UWAGA!
Na Transfer Report muszę widnieć własnoręczne podpisy zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Dlatego też należy pamiętać przy transakcji kupna-sprzedaży o wypełnieniu tego dokumentu.
 
Dokument do pobrania w formacie PDF:
Transfer Report (tłumaczenie w języku  polskim, dostępne tylko dla członków PLQHA).
 
Raport hodowlany dotyczący ogierów (Stallion Breeding Report)
Każdy z właścicieli, dzierżawców lub innych osób upoważnionych do posiadania ogierów rasy American Quarter Horse ma obowiązek zgłaszać do AQHA na piśmie raport o kryciu zarejestrowanych w księdze stadnej AQHA klaczy rasy American Quarter Horse lub zarejestrowanych klaczy rasy pełna krew angielska, w okresie od 30 listopada roku poprzedniego, podając imiona koni, ich numery rejestracyjne oraz daty kryć . Każdy z właścicieli, dzierżawców lub innych osób upoważnionych do posiadania zarejestrowanych ogierów rasy pełna krew angielska ma obowiązek zgłaszać do AQHA na piśmie raport o kryciu zarejestrowanych w księdze stadnej AQHA klaczy rasy American Quarter Horse w okresie od 30 listopada roku poprzedniego, podając imiona koni, numery rejestracyjne oraz daty kryć.  Raporty powinny być doręczone do AQHA nie później niż do dnia 30 listopada (liczy się data stempla pocztowego) danego roku kalendarzowego. Równocześnie powinny zostać uiszczone odpowiednie opłaty przewidziane w Przepisie 222.
W przypadku zgłoszenia pokrycia klaczy po dniu 30 listopada danego roku kalendarzowego, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10 $ za każdą pokryta klacz. Raporty dotyczące ogierów z miejsc położonych na południe od równika powinny zostać doręczone AQHA najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. W takim przypadku zgłoszenie pokrycia klaczy po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego również skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 $ za każdą pokryta klacz
 
Dokument do pobrania w formacie PDF:
Stallion Breeding Report
 
W przypadku problemów i wątpliwości związanych z rejestracją, procedurą transferu lub raportem krycia, prosimy o kontakt z Prezesen Zarządu PLQHA:
Mariusz Siwiec
tel. +48 601 450 913
e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com
 


© PLQHA 2005 wszelkie prawa zastrzezone 2005-2009 | design & cms: www.webwork.pl